UKM Norge

BESØKS- OG POSTADRESSE:
UKM Norge
Fjordgata 1
7010 Trondheim
Telefon: 464 15 500
E-post: ukm@ukm.no
FAKTURAADRESSE:
UKM Norge
c/o Trøndelag Fylkeskommune
Regnskap – ref.nr 9010
Erling Skakkes gt. 14
7013 Trondheim

 

Torstein Siegel

Daglig Leder

907 55 685
torstein@ukm.no
 

Inger Lise Johnsen

Administrasjons-konsulent

934 54 190
ingerlise@ukm.no
 

Jardar Nordbø

IT-konsulent

936 65 540
jardar@ukm.no
 

Eli Krogstad

Festivalleder og prosjektleder for nyutvikling

416 16 813
eli@ukm.no
 

Marius Mandal

Prosjektleder UKM Media

928 37 360
marius@ukm.no
 

Stine Granly

Prosjektmedarbeider UKM Media

411 23 976
stine@ukm.no
 

Support

Påmelding, arrangørsystem, nettsider osv

464 21 625
support@ukm.no