Påmeldingsstatistikk siste 7 år

Sammenlign påmeldingens utvikling dag for dag de siste 7 årene.

Tallene på denne siden er veiledende, og vil ikke stemme 100% med det reelle deltakelsestallet for året. Dette fordi deltakere som etter-registreres etter mønstringen er gjennomført ikke tas med, da det ville gitt et skjevt sammenligningsgrunnlag.