Stimuleringsmidler

Uten grasrota ville ikke UKM eksistert.

Hvert år setter UKM Norge av 2 millioner som går videre til lokale initiativ over hele landet. Disse tiltakene skal ikke erstatte driftsbudsjett til ordinær UKM-aktivitet, men være et supplement som bidrar til utvikling, økt deltakelse og engasjement blant ungdom.

Vi startet med ordningen i 2014, og har sett en rekke spennende prosjekter bli til. Vi har mottatt 727 søknader på 19 millioner, og tildelt hele 10,4 millioner kroner!

Det er i hovedsak lokalkontaktene som inviteres til å søke på stimuleringsmidlene. Fylkesarrangøren kan også få støtte, så lenge prosjektet har regional relevans og midlene ikke brukes til gjennomføring av fylkesfestivalene.

For å få støtte av UKM Norge, må det foreligge en egenandel på 50% av totalsummen. Når kommunen/fylket bidrar med sin halvdel, betyr det at støtten til UKM-tiltak blir doblet! Dette er penger som går direkte til arbeidet med ung kultur.

Vi får en rekke ulike søknader til for eksempel faglige verksteder, utvekslingsturer og turneer, markedsføringstiltak og medieprosjekter. Vi får også søknader til større prosjekter i samarbeid med gode samarbeidspartnere som for eksempel DKS, skoler og fritidsklubber.

UKM Norge er opptatt av at det lokale kulturmiljøet skal blomstre fritt, men har samtidig noen kriterier vi legger til grunn for bevilgning av midler. Det er viktig for oss at prosjektene er egnet for ungdom mellom 13 til 20, og at ungdommene blir inkludert i prosessen.

Vi har hatt ulikt fokus i de ulike rundene, for eksempel inkludering, band og sceneopptredener, men det viktigste er at midlene brukes til å utvikle UKM som møteplass for ung kultur året rundt, og at ungdom deltar med sine egne kulturuttrykk.

Eksempler på tiltak

UKM Smøla: Ung Kultur-lørdag

Kulturlivet blant ungdom på Smøla har lenge vært sterkt og levende, men lokalkontakt Ann Helen Stamnsve ønsket seg flere ungdommer på scenen.

– Vi har jobbet mye med ungdomsmedvirkning, og det har resultert i mange unge arrangører. Det vil vi fortsette med, men vi ser at det er behov for tiltak som får ungdom til å også melde seg på med sceneinnslag og kunstverk.

I og med at Smøla er en liten kommune, ønsket Stamnsve å knytte kontakter på tvers av kommunegrensene og skape en arena for samarbeid, samspill og inspirasjon. Sammen ville de arrangere en workshop der både unge arrangører og utøvende kunst- og kulturungdom kunne samles på én lørdag.

–Uten stimuleringsmidlene vi fikk tildelt av UKM, hadde ikke dette vært mulig. Det betyr virkelig alt! Det er jo lange avstander mellom kommunene, så det koster å flytte på ungdommene. Ikke minst er det dyrt å lage selve arrangementet, forteller Stamnsve, men legger til at flere kulturaktører på Smøla har vært med på å bidra økonomisk.

– Vi har blant annet samarbeidet med en gjeng hobbymusikere her på Smøla, som også har samlet inn bidrag. Det har rett og slett vært et eneste stort samarbeidsprosjekt.

UKM Sandefjord: Turné med UKM-forbilder

UKM i Sandefjord opplevde nedgang i deltakelsen til lokalmønstringene, og ønsket å gjøre noe med det.

– Vi ville forsøke å rekruttere flere ungdom, og det mener vi gjøres best via andre ungdommer. Derfor søkte vi støtte om å bruke tidligere UKM-ere i markedsføringen vår, sier lokalkontakt Synnøve Viksand Johnson.

Høsten 2017 reiste artist og tidligere UKM-deltager Amanda K’Odingo rundt på skoler i Sandefjord for å promotere UKM. Hun sang låter og delte ut flyers. Det skapte stor interesse. Samtidig med at hele mønstringen ble snudd på hodet, fikk UKM Sandefjord til noe helt nytt.

– I etterkant av arrangementet har vi blant annet blitt kontaktet av Frilynt, som ønsker å jobbe videre med oss. Stimuleringsmidlene er viktige fordi de gir nye muligheter, sier Johnsson.