Styret

 

Bård Eidet

Styreleder

Er daglig leder for Trondheimsregionen, et samarbeidsorgan for Trondheim, ni nabokommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune.Har vært leder for Kulturenheten i Trondheim kommune i seks år, og har tidligere blant annet jobbet som leder for Fylkesordførerens stab i Sør-Trøndelag fylkeskommune.Har styreerfaring fra Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Symfoniorkester. Samfunnsviter

916 95 790
bard@ukm.no
 

Magnus Norum Skoglund

Nestleder

Info kommer

styret@ukm.no
 

Jonas Høgseth

Styremedlem

Fylkeskontaktenes representant. Har jobbet med UKM på fylkesnivå siden 2009 gjennom Møre og Romsdal musikkråd som drifter UKM i oppdrag fra fylkeskommunen.  Er utdannet innen musikkvitenskap og musikkteknologi og lengre erfaring som låtkriver, lydmaker og produsent. Jonas drifter også et regionsledd av bandORG i tillegg til freelance virksomhet innenfor teater og musikk.

jonas.hogseth@musikk.no
 

Aleksander Haugen

Styremedlem

Info kommer

styret@ukm.no
 

Tone Østerdal

Styremedlem

Er seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune, og jobber med hele bredden av kunst- og kulturfeltet. Har en tverrfaglig utdannelse med vekt på kunstformidling og kultursosiologi, i tillegg til fag som kulturledelse, styrekompetanse og prosessledelse. Har tidligere jobbet i Troms og Buskerud fylkeskommuner, samt på Vestfossen kunstlaboratorium. Er styreleder i nyMusikk, styremedlem i Kunstsentrene i Norge, varamedlem til styret i Norske konsertarrangører og jurymedlem i tilknytning til Norsk publikumsutviklings pris.

948 0 0 1
tone.osterdal@afk.no
 

Anine Smith

Styremedlem

Anine jobber som kommunikasjonsrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen, som har som formål å øke kvaliteten i utdanningen og gi bedre læringsutbytte gjennom bruk av IKT. Hun har tidligere jobbet som Regnmakersjef for Enova Regnmakerne, som samfunnskontakt for UKM Norge og som journalist, prosjektleder og programleder i NRK. Hun har bred erfaring med formidling og kommunikasjon til barn og ungdom innen tv, web, arrangement, interaktive opplevelser, scene og læringsprogrammer, og er utdannet innen pedagogikk, medievitenskap, teater og kommunikasjon. Anine brenner for å jobbe med prosjekter som retter seg mot barn og ungdom, særlig UKM og ungdoms deltakelse og engasjement i alle ledd.

aninesmith61@hotmail.com
 

Vilde Kamfjord

Styremedlem

Vilde jobber med kulturproduksjoner for barn og unge, gjerne tverrfaglig og da med hovedvekt på litteratur og scenekunst, ofte med mål om å gi barn og unge mer plass – og større grad av mulighet for påvirkning og gjennomføring. Hun har jobba som produsent for DKS og UKM, har bakgrunn fra foto, animasjon og illustrasjon. Hun er utdannet ved Norsk Barnebokinstitutt i tillegg til å ha sanket studiepoeng i programmering og web-design, filosofi og forretningsjus. Hun er styremedlem i NBI, samt vara i fagrådet for Kulturtanken (DKS).

400 4 7 0
styret@ukm.no
 

Torkel Øien

Representerer Norsk Kulturskoleråd

Torkel har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk, administrasjon og ledelse. Han er for tiden ansatt i Norsk kulturskoleråd, med arbeidsområder som kulturskoleutvikling, kulturproduksjon og kompetanseutvikling. Øien har lang erfaring i veiledning og rådgivning av kommuner og kulturskoler i lokalt utviklingsarbeid, knyttet til kunst og kulturarbeid for barn og unge. Øien er prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR, som handler om produksjon, prosjektledelse og formidling. Han har tidligere arbeidet som kulturhus- og kulturarenasjef i Asker kommune, musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund og lærer og nestleder ved Asker kulturskole, og han var også ansvarlig for å utvikle Den kulturelle skolesekken for Asker kommune. Øien har i tillegg vært leder for mange ulike kulturprosjekter innenfor det offentlige og i det frivillige kulturlivet.

480 63 060
styret@ukm.no
 

Andrè Larsen

Representerer URG

Andrè er leder for URG (ungdommens ressursgruppe), og representerer dem i styret.  

andrelars3n@gmail.com